ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 093-4429-239

             ระบบภาพและเสียงในห้องเรียน จัดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนหลายท่านเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนแทนการใช้หนังสือเรียนมากขึ้น ทางโรงเรียนหลายแห่งก็มักจะทำการติดตั้งเครื่องเสียงและจอโปรเจคเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน แต่บางโรงเรียนก็อาจจะเลือกซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ในราคาถูกเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักจะไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้เรียนได้ การเลือกใช้งานอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงที่มีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำคัญอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ระบบภาพและเสียง

ระบบภาพและเสียงที่มีมาตรฐาน ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง

             แน่นอนว่ามาตรฐานของอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง อุปกรณ์ภาพเสียงเปรียบเสมือนกับอาจารย์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คนหนึ่ง ถ้าอาจารย์สอนไม่เห็นภาพ หรือส่งเสียงออกมาไม่ชัด ผู้เรียนฟังไม่รู้เรื่องหรือจับใจความไม่ได้ ก็เท่ากับว่าผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ใด ๆ เลย ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าอาจารย์ผู้สอนที่สอนเนื้อหายาก ๆ ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอีก ยิ่งส่งผลเสียต่อผู้เรียนมากกว่าเดิม แนะนำว่าควรลงทุนกับระบบภาพและเสียง เพื่อภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนการสอนและผลดีต่อตัวผู้เรียน

ช่วยในการนำเสนองานของผู้เรียน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

             หลายคนอาจจะพบเจอกับประสบการณ์แย่ ๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ตามโรงเรียนหรือมหาลัย อย่างเช่น เสียบจอโปรเจคเตอร์ไม่ติด ภาพไม่ขึ้น เสียบสายสัญญาณเสียงแล้วลำโพงช็อต ลำโพงไม่มีเสียง ไมค์ไม่ดัง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแทบทั้งสิ้น นอกจากจะทำให้ผู้เรียนเสียเวลาในการนำเสนอแล้ว อาจจะได้รับคะแนนที่ไม่เป็นธรรมจากอาจารย์ผู้สอนเพราะความผิดพลาดในการนำเสนออีก การใช้อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงที่มีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน

             อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีมาตรฐาน มักจะมีความเสี่ยงในการใช้งาน เช่น อาจจะเกิดการระเบิดขณะใช้งาน ตัวยึดอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอจนตกลงมา ผู้เรียนมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ดังนั้น ควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงที่ได้มาตรฐาน แม้ราคาอาจจะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็คุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว

ไมโครโฟนไร้สาย

             จะเห็นได้ว่า ระบบภาพและเสียงที่ดีและมีมาตรฐาน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันและตัวผู้สอนเองอีกด้วย หากต้องการระบบภาพและเสียงที่ดี มีคุณภาพ ต้อง บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงครบวงจร จำหน่ายอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ระบบเสียง ไมโครโฟน จอรับภาพ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ให้บริการติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ภาพและเสียงทุกชนิด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภาพและเสียงโดยเฉพาะ พร้อมบริการหลังการขาย รับประกันคุณภาพและมาตรฐาน

-------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ให้การประชุมราบรื่น ด้วยระบบภาพและเสียงที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

ระบบภาพและเสียงในห้องประชุมสำคัญอย่างไร

ระบบภาพและเสียงที่สำคัญในห้องประชุม